Recerca

Actualitat

Plaqueta Cova Gran de Santa Linya

UABDIVULGA

UABDivulga

L'arquitectura de la tela d'aranya

Un equip de recerca de la UAB ha dut a terme un estudi per determinar la composició proteica de diferents tipus de tela d'aranya que aporta nous avenços per en la seva producció sintètica amb aplicacions biotecnològiques d'interès.

Destaquem