Bones Pràctiques a la Recerca

Codi de Bones Pràctiques a la Recerca UAB

Les bones pràctiques en la recerca impliquen una actitud intel·lectual que es tradueix en una actitud en la feina. Estan relacionades amb com es planifica i es desenvolupa la recerca, com es registren i es difonen els resultats i com es disseminen, s’apliquen i s’exploten els coneixements derivats de la recerca.

El CBPR és un instrument col·lectiu d’autoregulació i constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca.

Codi de Bones Pràctiques a la Recerca UAB