Selecció i contractació

Seguint els principis d’OTMR, la UAB vehicula les ofertes de feina dirigides a investigadors per dues vies: el portal de convocatòries propi de la UAB, Convocatòries UPAC, i el portal internacional Euraxess.

Els projectes de recerca amb finançament de programes europeus (Horizon2020, Erasmus+, FEDER) han de fer publicitat internacional de les ofertes de contractació i encoratgen a fer-ho publicant al portal Euraxess.

A continuació trobareu la informació sobre com fer servir les diferents plataformes.

Per publicar les seves ofertes de feina, els departaments/instituts han de consultar aquest enllaç. Aquí s'explica el procediment per convocar concursos amb finançament específic. La Unitat de Personal Acadèmic (UPAc) s’encarregarà de publicar les convocatòries a Euraxess quan així es sol·liciti.

Euraxess permet també publicar ofertes per acollir investigadors interessats en la convocatòria Individual Fellowships de les Accions Marie Sklodowska Curie (MSCA). D'aquesta manera, els grups de recerca de la UAB poden buscar candidats que vulguin presentar una proposta IF on la UAB sigui la host institution.

En aquest cas, el departament/institut haurà de crear el seu propi perfil Euraxess i publicar l'oferta mitjançant l'opció Hosting Offers. Entre els candidats que us contactin, podreu fer un procés de selecció i decidir si voleu presentar una proposta conjunta a aquesta convocatòria.

Documents interessants

- Guia per a l'avaluació de candidats a Convocatòries UPAc
- Guia Euraxess per a ús intern de la Unitat de Personal Acadèmic
- Guia Euraxess per crear una hosting offer

Per consultar totes les ofertes de feina publicades per la UAB, accediu al portal de Convocatòries UPAC. Per a més informació sobre el procediment per presentar-se a una plaça, consulteu aquesta guia.

La UAB també fa difusió internacional de les seves ofertes mitjançant el portal Euraxess. Euraxess és un portal gestionat per la Comissió Europea en el qual els investigadors poden trobar una gran quantitat d'informació sobre les possibilitats de desenvolupament de la seva carrera professional, serveis de suport per facilitar la mobilitat internacional i un gran nombre de beques i ofertes de feina vinculades amb la recerca a Espanya i Europa. Aquestes últimes poden trobar-se a l'apartat Jobs & Funding.

Els investigadors poden accedir a totes les ofertes de feina publicades mitjançant l'opció Find Jobs. Per presentar el seu interès a una Individual Fellowship, hauran d'accedir a Find Hosting Offers. Tot i no ser necessari per accedir a les ofertes, es recomana crear un perfil personal per augmentar la visibilitat internacional i poder accedir a les opcions de Partnering.

En cas de necessitar més informació, envieu un email a pr.euraxess@uab.cat