Pràctiques a l'estrangerMarxar per fer una estada de pràctiques o treballar a l’estranger és un projecte que requereix planificació i una definició clara dels objectius, reflexionar sobre on es vol anar, quan i durant quant de temps, quins coneixements lingüístics es poden acreditar i quines feines es poden fer. En funció dels objectius proposats, es treballar en una feina qualificada, feina no qualificada i/o temporal o per fer pràctiques, remunerades o no. En aquest apartat trobareu un document de recomanacions per orientar aquesta cerca.

A l’hora de marxar a l’estranger, és convenient conèixer amb detall les característiques socioeconòmiques del país de destinació. A continuació s’ofereix un conjunt de recursos pràctics que ho faciliten, tot i que es recomana consultar amb ambaixades, consolats i altres delegacions del Govern (departaments de treball, immigració, relacions exteriors, etc.), sobretot si es pensa marxar fora d’Europa.

- Informació general per a la mobilitat a través de portals Justlanded, Internations, Universia, Transitions AbroadExpat Global Placement.
- El Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació ofereix fitxes informatives i oportunitats professionals i de formació de cada país amb enllaços oficials i adreces de les representacions espanyoles a l’estranger.
 
- El portal de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) ofereix documents sobre tendències i perspectives de canvi al mercat de treball dels països que formen part de l’organització.
 
- El portal Catalans al món i de les delegacions catalanes a l’exterior també poden ser un punt d’informació i cerca. En el cas d’Espanya hi ha el portal Spaniards.
 
- El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ofereix enllaços a les conselleries i les missions diplomàtiques permanents de l’Estat espanyol a l’exterior. En aquest apartat trobareu també informació sobre les condicions i les regulacions del mercat laboral.
 

Abans de sortir es recomana tenir:

 
- DNI i/o passaport vigent.
 
- Traducció jurada del títol o del reconeixement professional del títol.
 
- Curriculum vitae traduït (Europass per al cas d’Europa), cartes de presentació, referències, altres títols i cursos.
 
- Targeta sanitària europea o formulari de la sèrie E-100 expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social per a l’assistència sanitària a l’Espai Econòmic Europeu.
 
- Formularis actuals d’exportació de prestacions: documents U1 i U2, facilitats pel Servei Públic d’Ocupació d’Espanya (SEPE)
 
- Fotocòpia de la partida de naixement i del llibre de família del Registre Civil.
 
- Altres permisos i llicències que es considerin adequats (carnet de conduir, carnet jove, etc.).
 

Més informació:

 

 

- ErasmusIntern: Portal del programa Erasmus + gestionat per Erasmus Student Network amb ofertes d’empreses per fer estades de pràctiques i informació sobre mobilitat.

- iAgora: portal d’ofertes de pràctiques per a Europa.

- Euro Placement: portal d’ofertes de practiques.

- Graduate Land: portal d’ofertes de pràctiques i feina a Europa.

- Idealist: portal de pràctiques, feina i voluntariat arreu del món en el tercer sector.

- EuroBrussels: portal d’ofertes de pràctiques en empreses i organismes que treballen per institucions europees.

 

La Delegació del Govern davant la UE (DGUE) ofereix places de pràctiques curriculars i extracurriculars per a estudiants d’universitats catalanes amb què el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ja tingui o signi el Conveni de cooperació educativa, durant el curs 2019-2020 (entre elles, la UAB).

Així doncs, les pràctiques es podran realitzar durant el període setembre 2019-juny 2020 (exclòs període 21 de desembre-4 de gener). La durada s’ajustarà al nombre d’hores exigides al currículum de l’estudiant.

Els estudis requerits són de Dret i/o Economia, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques, Comunicació Internacional, Traducció i Interpretació, i Biblioteconomia i Documentació.

El primer pas per a la presentació de candidatures és que l’alumnat interessat comprovi si compleix els requisits per fer una estada de pràctiques externes. En el cas de les pràctiques curriculars, pot fer la consulta a la Gestió Acadèmica del seu centre docent; en el cas de les extracurriculars, pot consultar-ne els requisits al web del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

Un cop feta la comprovació, les persones candidates han d’enviar el seu CV i una carta de motivació a rrhh.ue.exi@gencat.cat.
 
Els perfils requerits es poden consultar amb detall en aquest enllaç.


1. Beques i programes de pràctiques
2 . Programes per a lectorats i auxiliars de conversa
 3. Programes de voluntariat internacional
 
4. Estades en organismes internacionals 
5. Programes i beques de formació pràctica a l'estranger 1. Beques i programes de pràctiques

En aquest apartat s’ofereix un recull de programes i beques a l’estranger amb una vessant professionalitzadora. Tot i que alguns dels programes de pràctiques ofereixen paral•lelament programes de formació, no s’inclouen en aquest espai les beques generals per estudiar a l’estranger.
 

- ERASMUS + pràctiques: beques del programa Erasmus + per estades de pràctiques adreçades a estudiants i estudiants de darrer curs a Europa
 
- Becas Faro: per a estudiants universitaris amb destinacions a Europa, Àsia, els EUA i el Canadà.
 
- Eurodissea: per a estades de pràctiques en diverses regions que formen part de l’Assemblea de Regions de la Unió Europea.
 
- ErasmusFlandes: beques per estudiants universitaris espanyols que fan l’Erasmus a Bèlgica i/o Flandes. Convocatòria anual.
 
- Misiones VIE: contractes de màxim 2 anys per a joves d’entre 18 i 29 anys ciutadans de la UE que vulguin fer estades en empreses franceses a l’estranger en qualsevol país del món i en tots els sectors professionals.
 
- Fundación SEPI: programa de beques d'inserció laboral de joves graduats.
 
- Pràctiques a les Oficines Exteriors d’ACCIÓ: Pràctiques remunerades a la xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ arreu del món. Adreçades a joves titulats sobretot en l’àmbit de l’Economia, Comerç Exterior, Ciències Polítiques o Dret.
 
- Beques Canigó: beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals. Convocatòria anual.
 
- Beques ICEX: beques de pràctiques de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior a les oficines comercials d’Espanya a l’estranger.
 
- Beques MAEC-AECID:  convocatòries de cooperació universitària i científica pel desenvolupament i convocatòries per art, educació i cultura dirigides a estudiants, titulats, estudiants de màster i doctorat.
 
- Beca Vulcanus: programa de beques entre la Unió Europea i el Govern japonès destinades a estudiants de ciències i enginyeries per realitzar estades d’un any de pràctiques en empreses japoneses.
 
- Becas “Jóvenes con Futuro”: programa per joves espanyols que vulguin fer estades de pràctiques d’un mínim de sis mesos a startups de Sillicon Valley i Nova York. Dirigides a estudiants de carreres tècniques i enginyeries.
 
- Programa IAESTE: programa de pràctiques internacionals promogut per l’Associació Internacional d’Intercanvi d’Estudiants Tècnics.
 
- Beques Bogliasco: estades a Itàlia per a estudiants d’arts i humanitats.
 
- Programa AIESEC: programes de pràctiques internacionals promoguts per l’Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 
- Programa Graduate European: programa de pràctiques per a joves titulats en ADE, Economia i Màrqueting promogut per la Cambra Oficial de Comerç espanyola al Regne Unit.
 
- Beques STEP: beques per estades de pràctiques de l’Associació Europea d’Estudiants de Dret per estudiants i joves advocats arreu del món.
 
- Programes de pràctiques al Canadà: pràctiques laborals al Canadà d’un màxim de 12 mesos per a estudiants de 18 a 35 anys. Cal tenir carta d’acceptació d’una empresa canadenca.
 
- Beques de suport a la promoció turística: l’Agència Catalana de Turisme ofereix beques per a pràctiques de promoció turística de la marca Catalunya a titulats universitaris menors de 30 anys.
 
- Beques CRCC ASIA: estades de pràctiques a Xina per estudiants i recent titulats. Es convoquen anualment durant el mes d’octubre.
 
Es recomana consultar la pàgina web de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris per a la Recerca) i la d’ajuts del Ministeri d’Educació. La cerca al portal Barcelonès Jove també pot ser útil de cara a trobar altres programes de pràctiques i beques per a diverses destinacions.

Llegiu el document de recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals per trobar consells pràctics.


Tornar a dalt


2. Programes per a lectorats i auxiliars de conversa
 
 
- Lectorats MAEC-AECID: per a lectors d’espanyol a universitats de l’exterior.
 
- Auxiliars de conversa d’espanyol a l’estranger: convocatòries del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 
- Selecció de professorat de català: convocatòria anual de l’Institut Ramon Llull.

Tornar a dalt

3. Programes de voluntariat internacional

 
- Servei de Voluntariat Europeu de la UAB: web dels projectes que gestiona la Fundació Autònoma Solidària.
 
- European Voluntary Service: portal de la Comissió Europea on s’ofereix informació sobre aquest programa que afavoreix la participació del joves en activitats transnacionals solidàries, amb possibilitats d’estades de curta i llarga durada.
 
- Servei Civil Internacional: per a experiències de cooperació i voluntariat internacional.

- Cos Europeu de solidaritat: oportunitats per a joves de voluntariat i colaboració en projectes (en els països propis o a l'extranger).

Tornar a dalt

4. Estades en organismes internacionals
 

- Stages Comissió Europea: per fer pràctiques a diferents departaments de la Comissió Europea.

- Estades de pràctiques i visites d’estudi al Parlament Europeu: diverses beques remunerades i no remunerades.

- Unió Europea – Acció Exterior / Joves professionals a les delegacions: pràctiques per a joves professionals altament qualificats a les delegacions de la Unió Europea de tot el món.

- Defensor del Poble Europeu: períodes de pràctiques a Estrasburg i Brussel·les principalment per a titulats en Dret.

- Consell d'Europa: pràctiques remunerades i no remunerades per a estudiants amb un primer cicle d'estudis superat i per a titulats.

- Comité Económic i Social Europeu: programes de pràctiques per a estudiants i titulats de diversos àmbits, de llarga durada (remunerats) i curta durada.

- Banc Central Europeu: programes de pràctiques que es van convocant durant tot l'any i que varien en funció del servei des d'on s'ofereix la vacant.

- Tribunal de Justícia de la Unió Europea: períodes de pràctiques de 5 mesos que es realitzen principalment al Directorat de recerca i documentació, Servei de premsa i informació, Direcció general de Traduccions i Directorat d'Interpretació.

- Banc Europeu d'Inversions: programes de pràctiques de 3 a 12 mesos per estudiants i titulats dels àmbits d'economia i finances, planificació urbanística i alguns àmbits d'enginyeries.

- Fons Europeu d'Inversions: pràctiques de 5 mesos de durada adreçades a perfils diversos (en funció de la vacant). Normalment amb seu a Luxemburg.

- Agència Espacial Europea (ESA): Programes de pràctiques amb durada variable, adreçades als perfils d'enginyers, físics, biòlegs, metges, economistes i advocats. Es publiquen normalment al novembre.

- Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE): ofereix oportunitats de pràctiques i de feina.

- European Laboratory for Particle Physics (CERN): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Banc Interamericà de Desenvolupament (BID): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Fons Monetari Internacional (FMI): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Organització Mundial del Comerç (OMC): ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides: ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Organització de les Nacions Unides: ofereix oportunintats de pràctiques i de feina.

- Programes de pràctiques del Banc Mundial: programa de pràctiques i de joves professionals a les delegacions del Banc Mundial.

- Organitzacions internacionals: pàgina del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació que ofereix diferents recursos per pràctiques o feina en institucions d’àmbit mundial.

- Eurodesk: servei d’informació sobre programes i iniciatives europeus.
 

 5. Programes i beques de formació pràctica a l’estranger

- Beques CITIUS: programa d’iniciació professional a l’empresa i de formació de postgrau promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona. En els itineraris on tota la formació es fa en línia, hi ha la possibilitat de fer les pràctiques a l’estranger.

- Beques Gaia: pràctiques en empreses alhora que es cursa en línia un màster de Desenvolupament Professional. Els candidats s’han d’inscriure i ser acceptats per l’empresa on faran les pràctiques. El títol d’estudis que s’obté està expedit per la Universitat d’Alcalá.

- Beques Culturex: beques de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a l’exterior, en institucions culturals, oficines comercials i ambaixades i consolats d’Espanya.

- Beques Agència EFE: beques de La Caixa i del Banco Santander per estudiants de darrer any de Periodisme i/o Comunicació Audiovisual per realitzar 18 mesos de pràctiques formatives a l’Agència EFE i a les seves delegacions nacionals i internacionals.
 
Beques DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic): per a estudiants, titulats i científics. Inclouen enllaços a beques i programes de finançament per estudiar a Alemanya.

- Beques Fundació Ramón Areces: per fer recerca a l’estranger en l’àmbit de les ciències socials (principalment en el camp de l’economia i el dret) i de les ciències de la vida (biomedicina, química i física, matemàtiques, canvi climàtic, ciències del mar).

- Beques Fundació Carolina: per promoure i facilitar l’ampliació d’estudis, així com fer estudis d’especialització per a postgraduats, professors, investigadors, etc., procedents de països que formen part de la Comunitat Iberoamericana de Nacions (Espanya i Andorra en formen part).

- Becas Eiffel: Programa per atreure estudiants “excel·lents” que vulguin cursar masters, enginyeries o programes de Doctorat a França. Les àrees d’estudi són: economia i gestió, dret i ciències polítiques, enginyeries i ciències, i MBA.

- Beques per a investigadors: beques que concedeix la Unió Europea per a investigadors, independentment de la nacionalitat.

 


Tornar a dalt