Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3523/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 16/03/2021
 • Final: 14/05/2021
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 130 €
 • Idioma de docència: Castellà
Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d'altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

Vida privada, desenvolupament de l'individu en el seu context social i cultural, sexualitat, relacions de gènere... són temes que la historiografia tradicional havia deixat completament de banda i que ara comencen a rebre l'atenció que mereixen per part dels especialistes, especialment des dels anomenats estudis de gènere. L'objectiu d'aquest curs serà el d'oferir l'estat actual dels nostres coneixements sobre aquests temes en relació amb la societat egípcia antiga. Ho farem mostrant com eren i com vivien els homes i les dones a l'antic Egipte, des del seu naixement fins a la mort, passant per la infància, els rituals de pas a l'edat adulta, la plenitud social i la vellesa. Es pararà especial atenció als col.lectius que no constituïen l'elit dirigent del país: les dones, els infants, els ancians i tots aquells que fins ara no han estat protagonistes de la història però que hi varen participar. És a dir, es farà una anàlisi de la societat egípcia des de la perspectiva dels estudis de gènere.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Web del programa

http://www.uab.es/iepoa

Vols rebre més informació?