Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3563/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 05/03/2021
 • Final: 05/06/2021
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 500 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Després de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior un objectiu primordial de la Universitat és transmetre els seus coneixements al món professional. Aquest objectiu s'ha perseguit des de fa gairebé trenta anys pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, quan vam començar amb els cursos d'oftalmologia per seguir amb altres com les jornades d'anestèsia o de cirurgia que molts veterinaris han realitzat.

Analitzant les necessitats de formació dels veterinaris dedicats a la Clínica de Petits Animals i després de l'experiència adquirida en impartir nou edicions del Diploma de Postgrau en Clínica de Petits Animals, hem constatat l'interès dels professionals veterinaris per cursar les diferents especialitats del Diploma per separat segons el seu interès. A més afegim un nou al·licient, poder cursar aquests mòduls des del domicili on es troba l'interessat

Continguts

- Protocol d'exploració oftalmològica completa. STT. Oftalmoscòpia directa i indirecta. Tonometria. Colorants vitals.

- Malalties i cirurgia orbitària. Prolapse de globus. Exoftalmia. Abscés retrobulbar. Tumors. Tècniques de diagnòstic. Tractament.

- Alteracions estructurals de les parpelles, entropi, ectropion, distiquiasis. Blefaritis. Ferides. Diagnòstic i tractament.

- Queratoconjuntivitis seca, qualitativa i quantitativa. Prolapse de la glàndula lacrimal accessòria. Plasmoma.

- Conjuntivitis en gossos i gats. Tumors. Citologia conjuntival. Diagnòstic i tractament.

- Queratitis ulceratives. Queratitis no ulceratives. Diagnòstic. Tractament mèdic i quirúrgic.

- Alteracions congènites uveals. Uveïtis, simptomatologia, diagnòstic i tractament.

- Classificació del glaucoma. Signes clínics. Diagnòstic. Tractament mèdic i quirúrgic.

- Fons d'ull normal. Retinitis. Corioretinitis. Despreniment de retina. Neuritis òptica.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Medicina i Cirurgia Animal

Contacte

Ana María Morist Yagüe

Telèfon: 935814134

Web del programa

http://veterinariaposgrado.uab.cat

Vols rebre més informació?