Postgrau en Direcció d'Organitzacions de Seguretat

Formació universitària d'especialització en gestió, planificació estratègica i direcció d'organitzacions de seguretat pública i privada

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 2362/11
 • 11a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 20/11/2020
 • Final: 03/07/2021
 • Places: 40
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1980 €
 • Preu especial 1782 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
  Preu especial 1881 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumnes del Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat EPSI/UAB
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
31 Postgrau en Direcció d'Organitzacions de Seguretat - Roger Casas

En el sector de la seguretat pública i privada, l'exigència i l'orientació al servei estan en augment, evolució que requereix una professionalització del sector i elevar el nivell formatiu actual de la mitjana dels empleats.

Objectius:

 • Formar professionals de la gestió i la planificació estratègica de la seguretat pública i privada.
 • Aportar els coneixements pràctics i teòrics i les eines i estratègies per a una direcció i gestió eficient dels serveis i per a la presa de decisions en matèria de seguretat dins del marc normatiu espanyol, que garanteixin els drets dels ciutadans.
 • Conèixer els mecanismes de canvi i adaptar les actuacions de les organitzacions de seguretat pública i privada a les noves formes d'entendre la professió davant les realitats socials i normatives.

Els estudis van dirigits a:

 • Llicenciats, diplomats o graduats en àmbits relacionats amb la seguretat pública i privada.
 • Membres de les administracions i organitzacions que tenen competències en la matèria.
 • Gestors responsables i altres professionals de les organitzacions de seguretat privada o pública.

Sortides professionals

- Comandaments d'organitzacions de seguretat pública i privada.
- Tècnics en programes de seguretat ciutadana.
- Tècnics de protecció civil.
- Tècnics en emergències.
- Tècnics i responsables de les administracions públiques amb competències en la matèria.
- Tècnics i responsables d'empreses públiques i privades afectades per l'objectiu de la garantia de seguretat ciutadana.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral. Per a més informació, consulteu amb el/la coordinador/a del màster.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Francesc Gómez

Telèfon: 935817177

Web del programa

https://www.uab.cat/doc/postgrau_dir_org_seguretat.pdf

Vols rebre més informació?