Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial

Elabora projectes fotogràfics creatius i innovadors per a exposicions, publicacions i produccions editorials en general

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit)

Requisits d'accés

Perfil dels estudiants: Graduats superiors en disseny, llicenciats en comunicació i publicitat, llicenciats en belles arts, professionals amb experiència acreditada en l'àmbit de la fotografia, professionals amb experiència acreditada en l'àmbit del disseny, perfils professionals o acadèmics amb acreditada experiència en l'àmbit de la creació visual.

El curs va dirigit a persones amb formació o experiència professional dins dels àmbits del disseny gràfic, el periodisme, publicitat, belles arts o el món editorial. És requisit d'accés i imprescindible per a l'obtenció del corresponent títol de Diplomatura de postgrau, estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau mig (diplomatura) o superior per poder optar a la titulació corresponent. En cas de no ser així, es podrà valorar la possibilitat de cursar el postgrau i obtenir un certificat, en casos excepcionals en els que l'experiència professional i/o les aptituds personals ho permetin.

Criteris de selecció

Es tindrà en compte la formació i l'experiència del candidat en l'àmbit del disseny gràfic i la fotografia i activitats relacionades. El nivell d'experiència es valorarà a través de la presentació, per part del candidat, d'un currículum professional i un Book/Portfoli digital (10 imatges/treballs) –document PDF que no ha de superar els 2MB-.

Vols rebre més informació?