Presentació

Els canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics experimentats en el transcurs de les últimes dècades per totes les societats desenvolupades han fet aparèixer nous escenaris i contextos educatius, i amb ells nous espais i col·lectius en la investigació i la intervenció psicoeducativa. Així, cada vegada són més nombrosos els investigadors i professionals de la psicologia que investiguen i intervenen també en escenaris educatius aliens als tradicionals de la família i l’educació escolar i que treballen amb col·lectius que ja no són exclusivament els de nens i joves.

 

En el marc d’aquestes coordenades, el Postgrau de Psicologia de l’Educació, format pel Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació -MIPE- i el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació -DIPE-, és una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya -Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull- dirigida als estudiants i professionals interessats a adquirir una sòlida formació teòrica i pràctica en les aportacions del coneixement psicològic a la teoria i la pràctica educativa.

 

Perfil del doctorand

El doctorat en Psicologia de l’Educació va dirigit a estudiants titulats en psicologia, pedagogia, psicopedagogia i carreres afins i que hagin cursat un màster oficial en Psicologia de l’Educació o en  àmbits relatius a les ciències de l’Educació i del desenvolupament.

En el moment d’escollir aquest programa de doctorat els estudiants hauran de mostrar una clara sintonia amb alguna de les línies de recerca que es proposen i, conseqüentment, hauran de comptar amb els coneixements i les competències que la línia de recerca en qüestió, exigeixi.

 

Sortides professionals

La formació adquirida com a professional investigador doctor en psicologia de l'educació pot ser demanada, o contemplada com a un valor afegir, per accedir a àmbits professionals com:

  • La docència i investigació en centres universitaris.
  • L’assessorament psicoeducatiu en contextos d’educació formal, no universitaris.
  • L’assessorament psicoeducatiu en contextos d’educació no- formal.
  • L’anàlisi i avaluació de projectes, programes i iniciatives educatives.
  • La selecció i formació de professorat en totes les etapes educatives.

Objectius i justificació

Mitjançant el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, les universitats que impulsen la iniciativa aspiren a:

  • Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.
  • Oferir als estudiants del programa un ampli ventall de línies d’investigació, avalades per grups d’investigació de referència de Catalunya, on puguin inscriure i desenvolupar el seu propi projecte de Tesi Doctoral, amb la garantia d’una orientació i supervisió especialitzades i rigoroses.
  • Compartir els recursos, tant intel·lectuals com materials, dels grups d’investigació participants, amb la finalitat d’oferir als estudiants del programa un ventall major i més ric de possibilitats de formació en Psicologia de l’Educació.
  • Potenciar el desenvolupament i la difusió de les línies de treball dels grups d’investigació participants al programa mitjançant la col·laboració i l’intercanvi continuat.

 

Coordinador/a

Coordinadora del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Dra. Ibis Marlene Álvarez Valdivia
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia - UAB
Tel.: (+34) 935 812 624

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dra. Ibis Marlene Álvarez Valdivia
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia - UAB
Tel.: (+34) 935 812 624

Secretari del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dr. David Duran Gisbert
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia - UAB
Tel.: (+34) 935 812 678

Vocal 1 del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dra. Crista Weise
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia - UAB
Tel.: (+34) 935 813 187

Vocal 2 del DIPE a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dra. Sílvia Blanch Gelabert
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Facultat de Psicologia - UAB
Tel.: (+34) 935 813 194

 

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
Despatx B/150, Edifici B, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Universitat Autònoma de Barcelona

Horari d’atenció:

  • de 9:30 a 14:00 h.

Tel: +34 93 581 13 77 / +34 93 581 2758
Mail: postgrau.psic.basica@uab.cat
Persona de contacte: Esther Calderón

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 6
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Ramon Llull

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.psyed.edu.es/mipe/ca/doctorado-dipe/