• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 3865/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/10/2021
 • Final: 15/06/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 4500 €
 • Preu especial 4050 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Anglès (20%)
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
El màster en Benestar Animal té com a objectiu que els alumnes assoleixin els coneixements necessaris per poder assessorar sobre qualsevol aspecte relacionat amb el benestar animal dels animals de granja, companyia i zoològic. El màster inclou els fonaments científics del benestar animal, així com aspectes legislatius i ètics. El programa permetrà que l'alumne sigui capaç d'avaluar el benestar animal, proposar mesures preventives, i resoldre els principals problemes de benestar animal dels diferents centres que tinguin animals estabulats o en llibertat (granges, gosseres, zoològics). El màster te una durada de 8 mesos: d'octubre a desembre 2020 classes presencials, de gener a març 2021 seguiment on-line i de març a juny 2021 el treball final. Durant aquest període, els alumnes hauran d'assistir a classes teòriques i pràctiques, resoldre casos pràctics, elaborar protocols i realitzar un treball de final de màster.

Sortides professionals

- Veterinari Especalista en Benestar Animal
- Assessor en Benestar Animal en granges, Centres de Cria, Refugis, i/o zoolòlgics.
- Expert en Benestar Animal en agències Internacionals, Gubernamentals, Estatals, Locals, companyies i industries privades i centres d'ensenyament.

Pràctiques

-Les pràctiques corresponen a 9 ECTS
- Es necessari que l'alumne assisteixi a un mínim del 85% de les sessions pràctiques.
- Les pràctiques es dividiran de la següent manera:
- Resolució de casos pràctics
- Elaboració de protocols de benestar animal
- Visites a explotacions ramaderes, escorxadors, gosseres i zoològic.
- En la resolució de casos pràctics i a les visites als centres d’animals, el professor responsable de la sessió pràctica, serà el responsable d’avaluar de forma oral els diferents alumnes.
- Els alumnes hauran d'elaborar un protocol de benestar animal centrat en una espècie i situació concreta.
- El període de realització de les pràctiques (resolució de casos pràctics i elaboració de protocols) serà de octubre a desembre 2020. Les visites als centres d'animals es podran realitzar al llarg de tot el màster.
- Es té previst que les pràctiques es realitzin en els següents centres: gosseres del Servei de Granges i Camps Experimentals, Hospital Clínic Veterinari de la UAB, Zoo de Barcelona,refugi, escorxador, i un conjunt d'explotacions ramaderes de boví, porcí i avicultura.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Centres col·laboradors

Facultat de Veterinària

Contacte

Oriol Tallo Parra

Vols rebre més informació?