Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Online)

Les empreses i les institucions requereixen avui més que mai experts en comunicació capaços d'articular estratègies que generin una reputació corporativa positiva i una relació de confiança amb els seus públics d'interès

Direcció

Ana Maria Enrique Jimenez

Professorat

Estrella Barrio Fraile

Miquel Campmany Muñoz

Jordi Cara Ibar

Juan Antonio Chivas Planas

Joan Costa Solà Segalès

Ana Maria Enrique Jimenez

Iago Fernández González

Saida García Bautista

Elaine Aparecida Lopes Da Silva

Jordi Morato Bullido

Rosa Maria Palencia Villa

Míriam Riera Creus

Nuria Villagra Garcia

Manel Vinyals Corney

Centres responsables

Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Vols rebre més informació?