Màster en Disseny Gràfic

Coneix totes les especificitats del disseny per a la conceptualització, planificació, gestió de recursos i direcció de projectes de disseny gràfic imprès i digital

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (centre adscrit)

Requisits d'accés

Es consideren adients els candidats que comptin amb les següents titulacions: Graduat Superiors en Disseny (preferentment Graduats superior en Disseny de Producte o Interiors i Graduats Superiors en Disseny Gràfic, Llicenciatura en Belles Arts, Llicenciatura en Publicitat i relacions públiques, així com també hi poden optar llicenciats en Periodisme.

Per accedir a un Màster es requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d'un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Criteris de selecció

-La selecció dels candidats es farà basant-se en la documentació aportada i l'experiència del candidat en l'àmbit del disseny gràfic en concret i altres possibles àmbits relacionats. El nivell d'experiència es valorarà a través de la presentació d'un curriculum professional i d'un Book/Portfolio.

Vols rebre més informació?