Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Requisits d'accés

--Per ser admès en el primer any del Màster:

- Títol universitari mínim de 180 crèdits ECTS o un d'equivalent en Ciències de la Salut o de la Vida.
- sol.licitants que estan cursant el seu últim any abans d'obtenir el Grau (Bachelor o equivalent en Ciències de la Salut o de la Vida- 180 crèdits ECTS) han d'aportar un certificat acadèmic i d'assistència.
- Acreditar un nivell B2 d'anglès o superior.
(Tots els documents sol.licitats, és necessari adjuntar traducció a l'anglès)

--Per ser admès en el segon any del Màster:
- Haver cursat el Primer Any del Màster o un equivalent en Ciències de la Salut de la Vida (240 crèdits ECTS) que inclogui crèdits en farmacologia bàsica, epidemiologia bàsica i bioestadística bàsica.

- sol.licitants que acreditin tres anys d’experiència professional en empreses dels següents àmbits : Entorn clínic, Ciencies Biológicas i de la Salut, Farmacoepidemiologia, Farmacovigilancia, Regulació de Medicaments i Estadística, s'avaluarà el seu accés per la Junta Executiva (“Executive Board”) i qualsevol altra àrea pot ser considerada.

Criteris de selecció

L'admissió al màster és competència de la Junta Executiva del Consorci del Màster interuniversitari europeu, els criteris de selecció, són:
- Qualificació de l'expedient acadèmic
- Experiència professional en centres universitaris, centres de recerca o empreses farmacèutiquesi
- Entrevista personal o per via telemàtica (en casos excepcionals)

Vols rebre més informació?