Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

E.U. de Fisioteràpia Gimbernat

Requisits d'accés

Diplomatura o Grau en Fisioteràpia.

Criteris de selecció

- Currículum Vitae indicant l'experiència professional en l'àmbit de la titulació (30%). Màxim 10 punts

0,5 punts per cada any d’experiència professional acreditada en l’ambit de la fisioteràpia de l’esport

0,5 punts per cada any d’experiència docent universitària

- Expedient acadèmic (10%)

Nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació de garduat o diplomat en Fisioteràpia o equivalent. Valoració sobre 10 punts.

- Acreditació de llengües nivell B1 (anglès i/o francès) (10%)

Per l’acreditació del nivell B1 d’anglès i/o Francès. Màxim un punt.

- Formació relacionada amb l’activitat física i la salut (50%):

Formació acadèmica complementària. Màxim 10 punts.

De l’àmbit de la salut i/o Fisioteràpia

Màster de 60 ECTS (1 punt/màster)

Postgrau de 250 h. (0,4 punts/postgrau)

Postgrau de 100 h. (0,3 punts/postgrau)

Postgrau de 50 h. (0,2 punts/postgrau)

Altres cursos (0,1 punts/curs)

D’altres àmbits acadèmics. Per cada curs (0,1 punts)

Vols rebre més informació?