Màster en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Direcció

Carlota Menéndez Plans

Professorat

Eduardo Balbuena Longo

Carlos Guallarte Nuez

Montserrat Guerrero Gonzalez

Joan Marimón Fàbrega

Carlota Menéndez Plans

Jose Manuel Perez Tornero

Julio Perez Ortega

John Sloff

Nuria Tabares Rivero

Santiago Tejedor Calvo

Centres responsables

Escola de Postgrau

Vols rebre més informació?