Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

La complexitat del rol infermer en el procés quirúrgic, anestèsic i en el control del dolor, fa necessària l'adquisició de competències especialitzades. Vols assolir el lideratge en aquest àmbit?

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa C/ de la Riba 90 08221 Terrassa

Requisits d'accés

- Diplomats en Infermeria / Graduats en Infermeria
- Diplomats de Postgrau en Infermeria Quirúrgica EUIT/UAB que poden accedir directament al segon curs

Criteris de selecció

La admissió es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció. Es generarà una llista d'espera, si s'escau

Vols rebre més informació?