Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

IL3 Institut de Formació Continua UB

Requisits d'accés

Estar en possessió d'un títol universitari, equivalent a llicenciatura o diplomatura.
Com a orientació sense excloure cap altra titulació, va adreçat principalment a científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs) pedagogs, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes i enginyers.

Criteris de selecció

- Currículum acadèmic i professional.
- Exposició de motius (a través d'un formulari específic que es pot descarregar de la web).
- El coneixement d'idiomes.
- L'ordre de preinscripció.
- Si cal es realitzarà una entrevista.

Vols rebre més informació?