Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball òptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't: pots fer-ho online o presencialment i en els dos casos hauràs d'aportar la documentació requerida.

En el cas que quedin places lliures un cop superada la data final d'inscripció, la coordinació pot ampliar-la.

Import:

30,21 €  (taxa d'inscripció fixa, no reemborsable i no inclosa en el preu del programa).

Si tries pagament per TPV (targeta) has de completar el pagament en el moment de la inscripció, dins l'aplicació.

 

Inscripció online o presencial:

Inscripció online:

Molt important: abans de fer la teva inscripció a l'aplicatiu, has de llegir amb atenció la informació que trobaràs en aquesta pàgina per tenir preparada la documentació requerida i confirmar que compleixes amb els requisits d'accés i que el proceo d'inscripció està obert.

L'aplicatiu et demanarà que especifiquis els codis d'estudi i edició del programa al qual et vols inscriure. Les dades d'aquest programa són: Estudi: 3683 i Edició: 6

Per inscriure't necessites un NIU (número d'identificació universitària de la UAB). Tria l'opció que correspongui al teu cas:

Si tens cap dubte, consulta el tutorial que apareix al final d'aquesta pàgina.


Inscripció presencial:

Hauràs de demanar cita a través del nostre servei de cita prèvia.


Tutorial d'inscripció online:


Tutorial per a l'obtenció del NIU:

 

Dates d'inscripció

del 30/11/2020 al 02/01/2022

Documentació requerida

- Títol de grau universitari o equiparable (si encara no el tens, fes click aquí)
- Expedient acadèmic
- DNI, NIE, TIE o passaport vigent

 


Per ser admesos en el procés de preselecció, els candidats han de generar un únic arxiu en format pdf, que portarà per nom el cognom o cognoms del sol·licitant i carregar-ho a la web pròpia del programa (http://pagines.uab.cat/mquimicafinapolimer/ca) en el període de preinscripció: del 15 de juny al 15 de juliol. Aquest arxiu pdf ha de contenir els següents documents, en l'ordre que s'indica a continuació:

- Una carta de presentació/motivació que no superi les 300 paraules.

- Currículum vitae d'acord amb el model adjunt.

- Fotocòpia del DNI o document alternatiu acreditatiu d'identitat.

- Expedient acadèmic dels estudis universitaris realitzats, en el qual es detallin explícitament totes les convocatòries de les assignatures cursades (aprovades, suspeses i no presentades).

- Fitxer Excel BAREMO emplenat que permet calcular de forma automàtica la nota global dels estudis de grau, llicenciatura o enginyeria.

- Fotocòpia d'altres documents i certificacions que avalin els mèrits i les circumstàncies reflectides en el currículum.

- Certificat signat pel sol·licitant sobre la veracitat de la documentació presentada.

Addicionalment, el candidat haurà de sol·licitar un mínim de dos i un màxim de tres informes, d'acord amb el model adjunt, a professors o responsables amb els que hagi tingut una relació acadèmica o professional significativa. Aquests informes han de ser tramitats, abans del 15 de juliol pels seus autors, d'acord amb les instruccions que figuren en el document. Per a més detalls sobre el procés d’inscripció consulteu la web pròpia del programa.

El procés de preselecció consta de 3 fases eliminatòries: avaluació de la documentació presentada, entrevista personal amb la coordinació del programa i entrevistes amb les empreses col·laboradores.

Només aquells alumnes que superin el procés de preselecció, i per tant siguin admesos en el màster, s’hauran d’inscriure oficialment en el programa en aquesta pàgina (inscripció on line o presencial) en el termini que s’indica més amunt (dates d'inscripció) i pagar en aquell moment els 30,21€ corresponents a la taxa d’inscripció. A continuació, es procedirà a la signatura del conveni amb l'empresa que ha seleccionat l'alumne i a la matriculació gratuïta, seguint les instruccions que facilitarà la coordinació del programa.

Requisits d'accés

Els candidats a realitzar aquest màster han de complir els següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat o grau en Química o Bioquímica o d'Enginyeria Superior Química obtingut en els darrers 4 anys.

- Haver superat el procés de selecció, dirigit per la coordinació del programa, que automàticament comporta l’assignació de l’ajut econòmic d’una de les empreses col·laboradores.

Criteris de selecció

En la selecció dels alumnes es consideren els següents aspectes:

- l'expedient acadèmic (assignatures cursades i nota final)
- formació complementària relacionada amb el màster, nivell d'anglès, coneixements d'ofimàtica, cursos de postgrau, etc.
- experiència prèvia (estades en pràctiques, estades a l'estranger, experiència professional, etc..)
- adequació a l'equip humà de l'empresa col.laboradora (acreditació de la capacitat d'aprenentatge i del treball en equip, si s'escau)

Aquests criteris de mesura es contrastaran en dues entrevistes. La primera amb la direcció acadèmica del màster. Els alumnes seleccionats realitzaran una segona entrevista amb un responsable de l'equip de l'empresa col.laboradora a la que s'incorporarà l'alumne en el període de pràctiques.

Addicionalment, el candidat haurà de sol.licitar un mínim de dos i un màxim de tres informes (en el format que es troba en el link denominat "Dossier per l'alumne QFP") de professors, tutors o supervisors amb els qui hagi tingut una relació acadèmica o professional significativa. Aquests informes hauran de ser enviats personalment pels professors, tutors o supervisors per correu electrònic, preferentment des d'un compte institucional, a l’adreça m.quimica.fina.polimers@uab.cat abans del 21 de novembre.

El període per a presentar les sol.licituds d'admissió serà fins el 14 de novembre si s'envia mitjançant correu electrònic i fins el 21 de novembre si es lliura la documentació personalment.
La documentació tramesa mitjançant correu electrònic ha de consistir en un únic document pdf enviat a m.quimica.fina.polimers@uab.cat
La documentació es pot lliurar personalment a la Secretaria del Departament de Química de la UAB en l'horari d'atenció al públic (de 11 a 14h).

El procés de selecció es realitza en tres etapes eliminatòries:
-Avaluació de la documentació acreditada pel candidat i dels informes rebuts mitjançant les cartes de referències de professors, tutors o supervisors.
-Entrevista personal amb la Coordinació del Màster
-Entrevista amb els responsables de les empreses col·laboradores

El nombre de candidats seleccionats en cada convocatòria serà igual al de les borses oferides per les empreses col·laboradores.

Comunicació de l'admissió

El resultat de l’admissió el rebràs, de manera personalitzada, a l'adreça de correu electrònic que indiquis quan facis la inscripció. En aquest correu se t’indicarà com has de procedir per formalitzar la matrícula.

La resolució no es publica al web; les comunicacions són per correu electrònic.

Revisa la safata de correu brossa del teu correu electrònic. De vegades, els missatges poden entrar com a correu brossa.

Vols rebre més informació?