• UABDivulga

Velles noves paraules del nostre llenguatge

Els vents cientificotècnics del segle XIX van deixar noves i sofisticades paraules: automòbil, micròfon, amperi, etc. La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola havia d'incorporar aquestes noves peces a la maquinària del nostre llenguatge. Gloria Clavería estudia el resultat...

Velles noves paraules del nostre llenguatge