Article 32 i Charter&Code

Què diu l'Article 32 del Grant Agreement H2020 i què implica?

09/05/2016

L'Horitzó 2020 (H2020) és el programa marc que estableix la Comissió Europea com a eina principal per  finançar Activitats de Recerca i Innovació. Els Acords de Subvenció ("acords de subvenció") són els contractes que els beneficiaris de finançament procedent de H2020 signen amb la Comissió. La signatura d’aquests contractes determina els compromisos dels beneficiaris. Les Obligacions derivades de la gestió dels recursos humans en Investigació es cobreixen a l'article 32 del Amga sota el títol de "Condicions de contractació i treball per Investigadors". En concret, aquest article indica que els beneficiaris han de prendre les mesures necessàries per implementar els  Principis de la Carta per Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, també coneguts com el Charter&Code.  En particular, tracta temes relacionats amb:

    Condicions de treball,
    Processos de contractació transparents basats en mèrits, i
    Desenvolupament de la carrera investigadora

Més informació: http://www.euraxess.es/eng/rights/article-32-horizon-2020-grant-agreement