Segona reunió del grup de treball del personal investigador en formació

Persona dibuixant diagrama a una pissarra

La sessió es va centrar en aportar propostes de millora en relació a l’acollida, la supervisió, la formació i la carrera professional de doctorands i doctorandes.

04/11/2020

El passat dimecres 28 d’octubre va tenir lloc la segona reunió del grup de treball del personal investigador en formació, en la que joves investigadors i investigadores de diversos programes de doctorat van compartir les experiències viscudes al llarg d’aquesta etapa formativa. A partir dels seus comentaris, es van detectar els punts crítics i de millora i es van aportar solucions col·laboratives.

Entre els temes que es van abordar en aquesta reunió virtual destaquen la contractació, els processos d’acollida, la relació amb supervisores i supervisors, el benestar emocional, la formació i la carrera professional.

Les conclusions extretes d’aquesta sessió impulsaran l’aplicació de mesures per millorar les condicions del personal investigador en formació.