Sessió sobre perspectiva de gènere en recerca

Estudiants i formadora a la sessió de dimecres
Aquest curs s’emmarca dins del programa de formació en competències transversals de doctors i respon als objectius d’igualtat de gènere del programa H2020.

10/12/2018

El passat dimecres l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat, va impartir un curs adreçat a joves investigadors per aprofundir en la inclusió i la perspectiva de gènere a l’àmbit de la recerca.

Aquesta sessió, que va tenir una molt bona acollida, va estar orientada a potenciar una mirada crítica per detectar biaixos de gènere i estereotips, així com evitar l’androcentrisme, als projectes de recerca.

Amb aquesta iniciativa, la UAB contribueix a la conscienciació i compromís de superació de les desigualtats de gènere i promou la creació de projectes i dissenys tecnològics que explicitin la dimensió sexe-gènere, seguint  les recomanacions del programa H2020.