Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Participació estudiantil

Participació

Vídeo_promoció_unitat_participa


La unitat de Dinamització Comunitària es troba a l'Àgora (Edifici R), juntament amb Cultura en Viu, la Fundació Autònoma Solidària i l’Observatori per a la igualtat.

La unitat de Dinamització Comunitària té per objectiu fomentar la participació més enllà de les aules, afavorint el creixement i consolidació del teixit associatiu, així com donant suport a la representació estudiantil. A més a més, es desenvolupa una programació estable per tal dinamitzar la comunitat a través d’activitats que treballen per la internacionalització i la creació de xarxes.

Entenem la participació com un aprenentatge en si mateix, que facilita l’adquisició per part de l’estudiant d’una sèrie de competències transversals imprescindibles per a esdevenir un ciutadà actiu i implicat.

La unitat de Dinamització Comunitària gestiona un seguit d’eines i recursos per tal d’enfortir l’associacionisme, els/les delegats/es de grup acadèmic, els consells d’estudiants, i els grups d’estudiants actius, i que d’aquesta manera, siguin ells mateixos qui organitzin les seves pròpies activitats i oferir-les a la comunitat.

Els equipaments: l’Hotel d’Entitats i el Centre de Recursos per a col·lectius són els espais de gestió dels recursos per a la participació. La plaça Cívica és l’espai de referència per la dinamització del campus, un espai de trobada, de lleure, cultural, de participació, de solidaritat, de reivindicació..... Un espai públic a compartir i gaudir per la comunitat.